Välkommen till IUC-nätverket- med örat mot marken!

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av regionala industriella utvecklingscentra – ett innovationsnätverk med örat mot marken. Företagens behov är våra utmaningar.

Vad skapar tillväxt i företagen? Vi lyssnar, analyserar, och med kunskap om företagens behov arbetar vi med projekt och processer som främjar industriell utveckling. Vi samarbetar med nationella myndigheter för att nå ut med program och insatser till vår målgrupp, små och medelstora företag (SMF). Ett aktivt erfarenhetsutbyte och kontakter med forskning och experter skapar nytta och stärkt konkurrenskraft för det enskilda företaget och för Sverige.

Martin Hedman, vd IUC Sverige: Vår drivkraft är att bidra till en sund, hållbar tillväxt i företagen. Då handlar det om att verkligen finnas på plats, ute på företagen, se behoven och arbeta tillsammans. Välkommen att kontakta oss!